me

takda otak, mana pergi otak, cakap tak pakai otak, otak simpan mana. 
subahanallah. 
kuatkanlah Ya Allah.